View Event

Донау транзит ООД изгражда складова база на бул. „Тутракан“

from: HUMAN RESOURCES DEVELOPMENT AGENCY

Донау транзит ООД изгражда складова база на бул. „Тутракан“ № 34, която ще бъде завършена скоро. През ноември миналата година започна работата на строителната площадка, като срокът за завършване на административната сграда с база за обработка и експедиция на товари е определен на 8 месеца. Строителството е разделено на три етапа – изграждането на административната сграда и склад, строителство на склад, строителство на склад и ВиК – отклонения. ДОНАУ ТРАНЗИТ ООД е регистрирано през 1992 г и е първото българско спедиторско дружество, специализирано в речни, речно-морски и комбинирани превози през българските пристанища. Дружеството поддържа средногодишен товарооборот от около 600 000 тона, като предлага комплексно обслужване в областта на водния, сухопътния икомбинирания транспорт, включващо фрахтоване, спедиция, организация на претоварни операции и складиране,митническо агентиране, сключване на карго застраховки и други услуги в областта на транспорта.

All News&Events