View Event

ЕС стартира онлайн портал в подкрепа на малкия бизнес

from: HUMAN RESOURCES DEVELOPMENT AGENCY

По време на събитието по откриването на портала изпълнителният вицепрезидент на ЕК Валдис Домбровскис каза, че "това обслужване на едно гише ще помогне на европейските фирми да се възползват максимално от мрежата от търговски споразумения на ЕС и да получат най-добрия достъп до пазарите, продуктите и суровините, от които се нуждаят, за да се разрастват и да останат конкурентоспособни". Онлайн порталът ще позволи на предприятията да разберат цялата информация за вносни и изнесени стоки, включително тарифи, данъци, правила за произход, изисквания за продукти, митнически процедури, търговски бариери и статистически данни за търговския поток.

All News&Events