View Event

Покана за Иновационен форум и бизнес срещи в сектор храни и селско стопанство

from: HUMAN RESOURCES DEVELOPMENT AGENCY

След успешните събития през месец октомври, Бизнес център за малки и средни предприятия – Русе организира още един виртуален Иновационен форум и брокерско събитие в сектор храни и селско стопанство, които ще се проведат на 18.11.2020. Те са предназначени за участници от дунавските държави, които търсят партньори за транснационално сътрудничество и искат да подобрят уменията, компетентностите и бизнес връзките си, достъпа до нови пазари и трансфера на технологии. Събитията целят развитие на бизнес партньорства, разработване на иновативни идеи и съвместни проектни предложения, както и обмен на добри практики в сферата на селското стопанство и агро-храните. Поканата е насочена към представители на клъстери, фирми, университети и изследователски центрове, местни администрации и публични власти, експерти по трансфер на технологии, права на интелектуална собственост, отворени иновации, интернационализация, клъстери и всички заинтересовани лица от сектора. Участието е безплатно, а работният език е английски. Виртуалните брокерски събития, които ще бъдат проведени по време на двата иновационни форума, са уникален и ефективен начин да се ускори развитието и интернационализацията на фирмите от сектори селско стопанство и агро-храни. Те се организират с подкрепата на мрежата Enterprise Europe Network и ще дадат възможност на участниците да представят своите продукти и идеи и да търсят партньори за бъдещи проекти и бизнес сътрудничество. За участие е необходима предварителна регистрация на платформата: https://danube-agrofood-virtual-b2b.b2match.io/. Програма: 18.11.2020 09:00-13:10 - Иновационен форум 13:30-18:00 – b2b срещи Инициативите се организират по проект Danube S3 Cluster, (http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/danube-s3-cluster), с водещ партньор: Регионална агенция за развитие Южна Мунтения – Румъния и партньори от Румъния, Германия, Унгария, Словения, Словакия, Хърватия, България, Сърбия, Босна и Херцеговина, Молдова и Украйна. За повече информация и контакт: Бизнес център за малки и средни предприятия – Русе Лица за контакт: Екатерина Йорданова - e.yordanova@smebg.net Емил Станев - es@smebg.net

All News&Events