View Event

БЕЗПЛАТНА МНОГОЕЗИЧНА ОНЛАЙН ПЛАТФОРМА ЗА БИЗНЕС КОНСУЛТАНТИ

from: HUMAN RESOURCES DEVELOPMENT AGENCY

Проектът mindthedata - финансиран от програмата Erasmus+ на Европейския съюз - и консорциумът, който работи по неговата реализация, представят платформата за обучение mindthedata. Целта на обучителната платформа е да предостави на бизнес консултантите подробни и добре документирани познания за различните аспекти на ОРЗД (Общия регламент за защита на личните данните), които от своя страна, те могат директно да използват, при подкрепата, която те предоставят на МСП, за да станат те съвместими с ОРЗД, и по-важното, да разберат ползите от създаването на култура за защита на личните данни във фирмата! Платформата е подходяща и за специалисти по защита на данните в МСП. Платформата за обучение на бизнес консултанти и МСП – mindthedata. Можете да се регистрирате безплатно тук https://training.mindthedata-project.eu/ Учебният материал е представен в 3 модула, които са достъпни на английски, български, гръцки, полски и испански език. Модулите включват както теоретично, така и практическо, приложимо съдържание. Модулите: Модул 1: Разбирането на личните данни и ОРЗД Основна тема: навлизане в динамиката на ОРЗД, разбиране на предизвикателството и развиване на по-задълбочено разбиране на това защо спазването на ОРЗД е от решаващо/важно значение и в същото време е предизвикателство за цифровата икономика и обществото на ЕС. Включва 5 раздела, 8 теста за проверка на знанията, 1 специален раздел за допълнително четене, източници и ресурси. Модул 2: ОРЗД и моето МСП Основна тема: разбиране на ролята на ОРЗД в цифровата трансформация и икономика на ЕС. Как може да се оцени състоянието на МСП във връзка с ОРЗД? Какви стъпки са необходими за МСП, за да се гарантира спазване на ОРЗД? Как се влияят ежедневните дейности и операции във фирмата? Включва 5 раздела, 8 теста за проверка на знанията, 1 специален раздел за допълнително четене, източници и ресурси. Модул 3: ОРЗД „Отвъд спазването“ Основна тема: Тук бизнес консултантите могат да намерят материали и идеи, които да им помогнат да работят със собственици на фирми, мениджъри, персонал и заедно да проучат и анализират как спазването на ОРЗД и промените, които той носи, могат да доведат до бизнес иновации, функционирайки като конкурентно предимство и инструмент за ангажиране на клиенти. Тестване и подобряване Процесът на тестване на платформата вече е завършил, давайки възможност на повече от 40 бизнес консултанта в четири държави, да преминат през онлайн обучението, да използват платформата и да споделят мнението си. Резултатите ще помогнат за оптимизиране на платформата mindthedata според направените предложения и получената обратна връзка. Ще бъде публикуван доклад с направените констатации, като той ще бъде включен и в Наръчника за консултанти, който също се подготвя в момента и е публично достъпен на уебсайта на проекта. Прочетете повече за проекта Mindthedata в нашия уебсайт. Последвайте ни във Фейсбук. Свържете се с нас тук. Проектът Mindthedata се координира от Ямболска търговско-промишлена палата, България и се изпълнява съвместно с Militos Consulting (Гърция), Бизнес център за подпомагане за малки и средни предприятия - Русе (България), EQA HELLAS SA (Гърция), Innovation Training Center (Испания), PAIZ Konsulting Sp. z o.o. (Полша) и RNDO (Кипър).

All News&Events